Organizacja firmowych zasobów teleinformatycznych - TKM Serwis

Informatyka
Usługi dla biznesu:
Przejdź do treści

Organizacja firmowych zasobów teleinformatycznych

Usługi > Informatyka
Firmowe zasoby teleinformatyczne są obecnie jednymi z najważniejszych elementów działalności każdej firmy, szczególnie z segmentu Small Business, a od ich sprawnego i bezawaryjnego działania zależy kondycja przedsiębiorstwa.

Awarie sprzętu mają bezpośredni wpływ na pracę firmy, współpracy z kontrahentami, kontaktów z klientami oraz wizerunek firmy na rynku.
Z tego powodu nasza firma od lat inwestuje głównie w ludzi - odpowiedzialnych zawodowo, zdolnych do reakcji i działania zgodnie z ustalonymi w umowach warunkami.

Sumienność w pracy owocuje stałymi kontraktami już od ponad 15 lat.
Stosownie do zakresu zawartych umów, reagujemy i działamy zgodnie z ustalonymi z klientem warunkami.

Jeśli to możliwe, wybieramy dla kienta operatorów gwarantujących nieprzerwane działanie usług na poziomie SLA równym 99%, zapewniających szybką reakcję na zgłoszenia oraz minimalizujących czas napraw.

Po stronie klienta dobieramy urządzenia gwarantujące wysoką niezawodność, a w przypadkach awarii zapewniamy natychmiastową reakcję, dojazd na miejsce oraz sprzęt zastępczy na czas naprawy.
W przypadku jednostek serwerowych uzupełniamy je o dyski pracujące w macierzy minimum RAID1, gwarantującej bezpieczeństwo gromadzonych danych.
W rzadkich przypadkach uszkodzeń płyt głównych dostarczamy jednostkę zastępczą.

Wszystkie ważniejsze elementy teleinformatyczne mające wpływ na działanie przedsiębiorstwa, zgromadzone w pomieszczeniu serwerowni, monitorowane są na bieżąco przez obsługę naszej firmy - stosowne zabezpieczenia i czujniki instalowane są przez naszych pracowników.

Na wypadek całkowitego zniszczenia lub kradzieży urządzeń instalujemy oprogramowanie na nowej jednostce serwerowej i przywracamy dane z ostatniego backupu przechowywanego w chmurze lub na serwerach naszej firmy.
1997 - 2019 TKM Serwis s.c. Halina Marek Godlewscy, Baśniowa 23A, 05-830 Stara Wieś, NIP: 1181575927, REGON: 016626388
Wróć do spisu treści